Thông tin liên hệ

34-35BQ, Conic Residence, Nguyen Van Linh,

Road 11, Phong Phu W., Binh Chanh D., Ho Chi Minh City, VIETNAM

t +84 28 5 430 4730 / f +84 28 5 430 4731

Hotline: 0967 809 439

contact@frissta.com

Copyright © 2013 Frissta Food Corporation.